Colofon

Ontwerp en bouw website
Escapement Design, Wijhe
www.escapement.nl

Tekst
Project Service Raalte

© website en alle onderdelen
Project Service Raalte en Escapement Design

Disclaimer

Project Service biedt aan belangstellenden de informatie op haar World Wide Web pagina’s aan maar behoudt het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s.

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van de World Wide Web pagina’s van Project Service, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project Service.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de World Wide Web pagina’s van Project Service worden als service aangeboden door Project Service. Project Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de World Wide Web pagina’s van Project Service, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze World Wide Web pagina’s benaderbaar zijn.